Zespół Szkół Sportowych nr 58

w Warszawie

Polish English German

 

Od września przystąpiliśmy do udziału w pierwszej, pilotażowej edycji programu „WF z klasą”. Biorą w nim udział wszystkie szkoły zainteresowane nowoczesnym nauczaniem wychowania fizycznego  i propagowaniem zdrowego stylu życia.

„WF z klasą” to nowy program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy medialnym wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Ta ogólnopolska akcja edukacyjna ma zmienić myślenie
o lekcjach WF-u w polskich szkołach.

Zadania szkół w programie:

1 Sportowy Okrągły Stół (SOS) – zorganizowanie szkolnej debaty dotyczącej udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole.
2 Zadania do wyboru –szkoła  wybiera lub opracowuje jedno własne zadanie mające na celu m.in.: poprawę frekwencji na lekcjach WF-u, zainicjowanie atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, zwiększenie aktywności osób mniej wysportowanych, zmianę sposobu oceniania (opisowo, z naciskiem na wysiłek i postępy), zachęcenie do zdrowszego jedzenia w szkole, wypracowanie pomysłów na ożywienie sportowe całej gminy, np. z wykorzystaniem infrastruktury Orlików etc.
3 Dokumentacja działań na blogu.

Nasz szkolny blog funkcjonuje już drugi miesiąc . Zapraszam do odwiedzin na stronie blogiceo.nq.pl/lokajski/   (jest też zakładka na szkolnej stronie internetowej).

Nasz szkolny  SOS odbędzie się w środę 30 października 2013 (więcej info u koordynatorów-p.Aniołkowskej i p.Kleina).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

   J.A.

STOP zwolnieniom z WF-u

 

Szkoły, które uczestniczyły w edycji pilotażowej programu , automatycznie stają się uczestnikami pierwszej edycji,  realizowanej w semestrze letnim roku szkolnego 2013/2014.

Dla szkół, które uczestniczyły w pilotażu, przygotowano  nowe zadania.

Zadania szkół w programie:

 1. Lokalna Akcja Sportowa (LAS) - zadanie obowiązkowe dla szkół kontynuujących program i dla nowych szkół. Istotą LAS-u jest włączenie do działań społeczności lokalnej lub innej, zaprzyjaźnionej szkoły. Możecie sami zorganizować sportowe wydarzenie lub aktywnie włączyć się w większą akcję ogólnopolską (np. Polska biega, Polska na rowery).
 2. Zadanie do wyboru. Każda szkoła wybiera z puli opracowanej przez CEO przynajmniej jedno zadanie, które dostosowuje do swoich potrzeb i warunków. Zadania mają na celu m.in.:

  • poprawę frekwencji na lekcjach WF-u;
  • zainicjowanie zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich chętnych uczniów;
  • zwiększenie aktywności uczniów mniej wysportowanych;
  • zmianę sposobu oceniania (opisowo, z naciskiem na wysiłek i postępy);
  • zachęcenie do zdrowszego jedzenia w szkole;
  • wypracowanie pomysłów na ożywienie sportowe całej gminy;
  • systematyczne mierzenie sprawności z wykorzystaniem internetowego kalkulatora wyników;
  • wykorzystanie nowych technologii na lekcjach WF;
  • wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego;
  • sportowe zaktywizowanie rodziców;
  • wprowadzenie ruchu na przerwach i na innych lekcjach;
  • atrakcyjne ćwiczenia dla uczennic (WF z myślą o dziewczynach);
  • ciekawe połączenie WF-u, edukacji zdrowotnej, edukacji dla bezpieczeństwa i przedsiębiorczości.

 3. Dokumentacja działań na blogu.

Wkrótce

Brak wydarzeń