Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272

im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie